WaterCool - Water is Cool
Website www.watercool.nl  WaterCool leverancier van water koelers, water coolers, water ontharders, water filters, drink water fonteinen, waterfilter systemen, omgekeerde osmose, waterkoelers, watercoolers, waterfilters, waterontharders voor bedrijf en particulier voor thuis in de woning, kantoor, horeca, recreatie !

WaterCool Waterwereld

1. De meeste mensen drinken onvoldoende water en kampen bijna voortdurend met een lichte vorm van uitdroging.

2. Men dient elke dag gemiddeld anderhalve tot twee liter zuiver water te drinken, bij warm weer of na het sporten zelfs meer.

3. Door zuiver water te drinken kan het lichaam giftige stoffen en andere vervuilers (cafeïne) sneller uitscheiden. Daarnaast bevordert het de concentratie en maakt het ongevoeliger voor stress.

4. Verstopte darmen en hoofdpijn zijn vaak het gevolg van een te geringe waterconsumptie.

5. Bij uitdroging neemt het weerstandsvermogen tegen ziektes af.

6. Onvoldoende watergebruik heeft uitdroging van de huid tot gevolg, waardoor deze er grauw gaat uitzien. Door voldoende water te drinken wordt rimpelvorming tegengegaan.

7. Het overmatig eten en drinken van bijvoorbeeld snacks en alcohol wordt tegengegaan wanneer voldoende gezuiverd water wordt geconsumeerd.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het water dat we elke dag drinken van wezenlijk belang is voor onze lichamelijke conditie en gezondheid in het algemeen. Waterzuiveringsbedrijven ondervinden steeds grotere problemen als gevolg van milieuvervuiling. Dagelijks moeten wel 800 verschillende chemicaliën, variërend van oestrogeen tot roest, worden verwijderd. Geen wonder dat dit vaak een onbegonnen werk is.

Ons kraanwater wordt niet alleen verontreinigd door incidentiële ongelukken. De door de landbouw veroorzaakte verontreiniging komt in onze rivieren en meren voordat het de zuiveringsinstallaties bereikt. Nadat het water daar is behandeld blijven er nog veel chemicaliën achter, die weer met behulp van andere chemicaliën zoals chloor worden bewerkt. Uiteindelijk dragen oude leidingen en stofdeeltjes uit de lucht ertoe bij dat een grote hoeveelheid vreemde stoffen die het water belasten onze huishoudens bereikt.

 

Nitraten, kunstmest en pesticiden die in de landbouw worden gebruikt, staan aan de basis van dit vervuilingsproces. In drink- waterreservoirs wordt 40 jaar nadat het gebruik ervan is verboden nog steeds DDT aangetroffen.  Gevaarlijke stoffen uit opslagtanks, vuilnisbelten en stortplaatsen lekken in het ondergrondse ecosysteem.  Chemisch afval, giftige stoffen en industriële afvalproducten kunnen het watersysteem vervuilen. ln het waterzuiveringsbedrijf kunnen hier anorganische stoffen aan worden toegevoegd om bacteriën te doden. Ook deze stoffen kunnen ons water echter vervuilen en de smaak ervan bederven. Op de weg die het water van uit het zuiveringsbedrijf naar de woning aflegt kunnen stoffen uit oude leidingen, roest, looddeeltjes en ander vuil in het water terechtkomen.

Het wekt dan ook geen verbazing dat meer dan de helft van de mensen tegenwoordig het liefst mineraalwater drinkt. Velen van u zouden echter schrikken als ze zouden weten dat de Europese normen die voor gebotteld water gelden minder streng  zijn dan die voor het gewone leidingwater. De realiteit is dat het water dat we dagelijks consumeren niet voldoet aan de normen die we voor onze gezondheid zo noodzakelijk achten. 

Enkele wetenswaardigheden over flessenwater

 

WaterCool > waterweetjes, drinkwater, gekoeld water

Een paar wetenswaardigheden.

over water, flessen water, mineraal water, Bron water waarom een waterfilter, het voordeel van een waterkoeler aangesloten op de waterleiding  

 Jaarlijks worden meer dan honderden miljoenen waterflessen op vuilstortplaatsen gedeponeerd en dat aantal neemt nog steeds toe.

 Voor consumptie en voedselbereiding is flessenwater vrij duur en onpraktisch in het gebruik om er enig voordeel uit te halen.

 Vers? Flessenwater kan in de winkels al maanden op de schappen staan voordat het door u wordt geconsumeerd. De uiterste verkoopdatum is doorgaans vastgesteld op een periode van minstens 6 maanden.

 Schoon? Kraanwater wordt 57 keer getest voordat het wordt gedronken, flessenwater wordt 15 keer getest. In Europa zijn de normen die voor de zuiverheid van flessenwater worden gehanteerd dus minder streng dan die voor kraanwater.

 Vervuiling? Plastic flessen worden van ruw materiaal uit petroleum gemaakt. Het materiaal is niet verwerkbaar en de fabricage ervan veroorzaakt een sterke vervuiling.

 Uit testen is gebleken dat in een aantal Europese landen, waaronder Spanje en Italie, bepaald flessenwater meer bacteriën, nitraat en natrium bevat dan leidingwater.

 Flessenwater neemt ruimte in, is onpraktisch in het gebruik en moet steeds mee naar huis worden genomen. Water dat door een waterfilter is gefilterd heeft u in de eigen keuken steeds binnen handbereik.

 Flessenwater raakt op. Over water dat door een waterfilter is gefilterd, heeft u door een druk op de knop of een draaibeweging steeds de beschikking.

 Distributie van water in flessen kost geld en als consument betaalt u deze kosten, gefilterd water uit de kraan heeft u in huis tegen een fractie van de kosten die u betaalt.

 Met een watercooler bespaart u veel plaats in de ijskast.

Door de aanschaf van een watercooler met filters of een filtersysteem kan u behoorlijk op de kosten besparen u bent zeker van bacterievrij, fris en helder drinkwater!

Volgens ons reden genoeg om over de aanschaf van een watercooler of waterfilter na te denken!!!  De keuze is aan u!!!

 

 

grote afvalberg door plastic flessen ons drinkwater word steeds meer vervuild door meststoffen en pesticiden Waterkoelers met een aansluiting op de waterleiding zijn milieu vriendelijk Is flessen water wel vers Steeds minder drinkwater in de natuur

Wetenswaardigheden over water

 

 

© WaterCool Nederland  |  HOME  |  SITEMAP | ONLINE  KOPEN | CONTACT  |